Privacyverklaring Cream Skincare

Contactgegevens

Cream Skincare is gevestigd op Pandgat 3-a 5688 KK in Oirschot.

Telefoon nummer: 06-24306365

Website: www.creamskincare.nl

E-mailadres: creamskincare@gmail.com

Sonja Bressers is ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van Cream Skincare. Heb je vragen over deze privacyverklaring dan zijn wij te bereiken via creamskincare@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cream Skincare verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cream Skincare verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/ verzorger van de cliënt.

Daarnaast hebben wij foto’s van cliënten waarop ras te zien is. Ook deze foto’s worden gemaakt met toestemming van de cliënt. Hiervoor dient de cliënt een verklaring te tekenen. De cliënt kan ten alle tijden deze toestemming intrekken. De cliënt kan dit aangeven bij Sonja Bressers of via creamskincare@gmail.com

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Cream Skincare verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen

 

 • Cream Skincare verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de client via, telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

 • Cream Skincare mailt cliënten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent events, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten. Hiervoor geeft de cliënt mondeling toestemming tijdens het intakegesprek. Indien de klant hierover niet geïnformeerd wilt worden, wordt het e-mailadres niet genoteerd.

 

 • Cream Skincare verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van facturen.

 

 • Cream Skincare verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor- en na foto’s om resultaten ten aanzien van huidverbetering te kunnen bekijken.

 

 • Cream Skincare gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cream Skincare bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens; Indien de cliënt langer dan twee jaar niet geweest is, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cream Skincare verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cream Skincare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Cream Skincare. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via creamskincare@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek. Cream Skincare wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid  om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiveiligen. Cream Skincare neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via creamskincare@gmail.com. Cream Skincare heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Cream Skincare bewaart de klantenkaarten niet digitaal. Alle gegevens worden bewaard in een map in een afgesloten ruimte die alleen voor mij toegankelijk is..

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als de cliënt ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, dan kan de cliënt contact opnemen via creamskincare@gmail.com.  Informatie  wordt dan verwijderd.